• DOLAR
  3,9592
  % 0,86
 • EURO
  4,6524
  % 1,02
 • ALTIN
  163,3592
  % 0,47
 • BIST
  105.268
  % 1,30
Ankara bekçi alım başvuruları ne zaman başlıyor? Bekçi alım başvuru şartları

Ankara bekçi alım başvuruları ne zaman başlıyor? Bekçi alım başvuru şartları

Yurt genelinde birçok valilik, farklı ilçelerinde görevlendirmek üzere bekçi alımı yapıyor. İstanbul, Adana, Mersin, Bursa gibi şehirlerden sonra bekçi alım ilanı yayınlayan şehrimiz başşehir Ankara oldu. Peki, Ankara bekçi alım müracaat şartları nelerdir? Toplamda bin kişinin istihdam edileceği Ankara bekçi alım başvuruları nasıl yapılır? İşte, 2017 bekçi alımına ilişkin bütün ayrıntılar…

BAŞVURU TARİHLERİ

Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Ankara bekçi alım ilanına göre; bekçi olmak için müracaat edecek adayların, başvurularını 22 Kasım-06 Aralık 2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine iletmeleri gerekiyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

a) Başvurular 22/11/2017-06/12/2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine
yapılacaktır.

b) Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer saha misal dilekçe ve istenilen öbür evraklarla beraber başvuracaklardır. Aynı anda ani çok ilçe için müracaat kabul edilmeyecektir. Bu çeşit başvuruların önlenmesi için lüzumlu tedbirler alınacaktır.

c) Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için lüzumlu nitelikleri
taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye,
Valilik/Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir ova ile bildirilir. Dilekçesi ve
ekleri istemi halinde sahibine art verilir.

BAŞVURUDA GEREKLİ OLAN BELGELER

• T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,
• Mektep diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,
• Askerlik vaziyet belgesi,
• 4,5×6 cm ölçülerinde (6) tane fotoğraf,
• Adli sicil belgesi,
• Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
• Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır.

* Adaylar müracaat süresi içerisinde müracaat dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Müracaat dilekçesinde belirtilen bilgiler, yapılacak işlemler için temel alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi mesul olacaktır.

BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

a)Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

b) En az idadi ve dengi okul, Ön Lisans, Lisans veya lisansüstü mezunu olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından aka olmamak, (Asıl namzet listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından il/ilçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek namzet listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)

d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sıhhat kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,

e) Ağır hapis veya 6 aydan çok hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya surat kızartıcı öbür bir fiilden ötürü hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,

g) Türk cemiyet telakkilerine (anlayışına) göre fena şöhretli tanınmamak,

h) Halk haklarından mahrum olmamak veya halk hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

j) En az 167 cm boyunda olmak,

k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, gövde kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,752=26

BEKÇİ ALIM SÜRECİ GENEL HUSUSLAR

a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Ankara İli mülki sınırları içerisindeki ilçelerimizde görevlendirilmek üzere ekte belirtilen kontenjana müsait olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

b) Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not saha adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı imtihan sonuçlarına göre ise soylu ve yedek namzet listesi belirlenecektir.

c) İlin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları Valilikçe il merkezinde, öbür ilçelerde ise Kaymakamlıklarca ilçe merkezinde yapılacaktır.

d) Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden yapılacak bütün duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir.

e) Alım sürecinin herhangi bir aşamasında müracaat şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir. 

SÖZLÜ SINAV DETAYLARI

a) Sözlü sınav 11 Aralık 2017-15 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

b) Bekçi olmaya engel hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere ekteki örneğe müsait olarak fotoğraflı ve aleni kimlik bilgileri yazılı birer “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer ve saati de belirtilir.

c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, “Sınava Giriş Belgesi”ni İlçe Emniyet
Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava katılacak bütün adayların katılım sırasına göre liste halinde imzaları alınacak ve bu aşamada “Sınav Giriş Belgesi”ndeki imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. “Sınav Giriş Belgesi”ni sınava getirmeyenler veya imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır.

d) Imtihan komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır.

e) Sözlü sınavda adayların:

• Genel kültür durumu,
• Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı,
• Herhangi bir fikir ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük,
Gibi bekçiliğe girmeye engel halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.

f) Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan saha adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.

g) Sözlü imtihan sonuçları, imtihan tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Valilik/Kaymakamlıkların internet adresinden duyuru edilecektir.

YAZILI SINAV DETAYLARI

a) Yazılı imtihan 23/12/2017 tarihinde yapılacaktır.

b) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kendilerine verilecek Imtihan Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacak olan yazılı sınava gireceklerdir. Imtihan Giriş Belgesini getirmeyen adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

c) Yazılı Imtihan soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden düzen olunacaktır.

d) Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (50) soru yöneltilecek olup, imtihan süresi (60) dakika olacaktır.

e) Sınavda adayların öbür adaylar ile konuşmaları, birbirinden veya dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler hemen imtihan dışı edilecek ve kâğıtlarına vaziyet işaret edilecektir. Bu husus imtihan sonunda düzenlenecek tutanağa da kaydedilecektir.

f) Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika evvel imtihan salonunda yerlerini alacak şekilde amade olması gerekmektedir.

g) Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla, yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.

ANKARA VALİLİĞİ BEKÇİ ALIM İLANI TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?